Klicka för att se större bild.

Nicodemus Tessin d.y. 16541728

Efter sin fars död tog Nicodemus Tessin d.y.,bland annat över som arkitekt på Drottningholms slott. Han anlade även barockträdgården och den främsta förebilden vad gällde tekniska lösningar av fontänernas vattenförsörjning kom från slottet i Versailles.

Tessin d.y.s förmåga att använda influenser från sina studieresor, till fungerande byggnadsverk för det nordiska klimatet och kynnet, gör honom till en av Sveriges mest inflytelserika och namnkunniga arkitekter.

Förvandlingen av Stockholms slott påbörjades 1692 av dess norra länga. Efter den stora slottsbranden 1697 ändrades förutsättningarna – ett helt ny slottsbyggnad skulle uppföras. På Tessins initiativ inrättades samma år Överintendentsämbetet som ansvarade för alla kungliga byggnader och trädgårdar. Han blev själv Sveriges första överintendent.

År 1713 lade Tessin fram en generalplan över slottets omgivningar som skulle förskönas och göras mer storslagna. När färdigställandet av Stockholm slott blev en lång process, skrev han manuskript med anvisningar hur slottet skulle färdigställas. Tessin dog 1728, året efter beslutet att slottsbygget åter skulle sättas igång. Han efterträddes av sin son Carl Gustaf Tessin.

Stockholms slott, plan till bottenvåning med situation. Godkänd plan efter slottsbranden den 7:e maj 1697.

Nicodemus Tessin d.y.

Nicodemus Tessin d.y. porträtterad av Georg Desmarées.

Slottsarkitekt
Nicodemus Tessin den yngre

Kända verk
Stockholms nya slott
Drottningholms slott
Rosersbergs slott
Steninge slott